ULUSLARARASI KÜRDİSTAN KONFERANSI HAZIRLIK TOPLANTILARI DAVETNAMESİ

4 devlet tarafından işgal altında olan Kürdistan, her açıdan uluslararası bir sorundur. Çünkü Kürtler ne zaman kurtuluş için başlarını kaldırsa uluslararası güçleri işgalcilerle birlikte karşılarında buluyorlar. Uluslararası düzende, Kürt halkının asırlık mücadelesine baş koyanlar ve destekleyenler, en az bu davanın düşmanları kadar uluslararası hareket ederek eylem ve tutum birliğine gitmelidir.

Bu sebeplerle, uluslararası bir konferans ihtiyaç olarak kendini göstermektedir. Konferansın inşası için birleşik ve bağımsız Kürdistan’ı savunan herkesin yardım ve önerilerine ihtiyaç vardır.

Uluslararası Kürdistan Konferansı Hazırlık İnsiyatifi olarak; konferansın gündemlerinin belirlenmesi ve her adımı birlikte örgütlemek için sizleri de çağrıcılar toplantılarına davet ediyoruz.

Uluslararası Kürdistan Konferansı Hazırlık İnsiyatifi

Uluslararası Kürdistan Konferansı Hazırlık İnisiyatifi Ortak Deklarasyonu – II

Uluslararası Kürdistan Konferansı Hazırlık İnisiyatifi olarak konferans fikriyle yola çıkışımızın ardından Kürdistan’da yaşanan her gelişme, konferansı ve konferans sonrasında oluşturulması gereken bağımsız ve birleşik Kürdistan için ulusal bilinci yükseltecek bir uluslararası oluşumun ihtiyacını daha yakıcı bir biçimde açığa çıkarmaktadır. Geride...

Uluslararası Kürdistan Konferansı Hazırlık İnsiyatifi Ortak Deklarasyonu

Kendi toprağında egemen olmayanlar, sadece kendilerine hükmedenlerin keyfi katliamlarına uğramazlar; aynı zamanda zinciri ne zaman parçalamaya çalışsalar bozguncu, eşkıya, hain yahut terörist olarak suçlanırlar. Kendi vatanlarında dört devlet tarafından esir edilmiş Kürtler’in yüzlerce yıllık öyküsünü bu şekilde özetlemek mümkün. Geride...