1. Uluslararası Kürdistan Konferansı Hazırlık İnisiyatifi olarak konferans fikriyle yola çıkışımızın ardından Kürdistan’da yaşanan her gelişme, konferansı ve konferans sonrasında oluşturulması gereken bağımsız ve birleşik Kürdistan için ulusal bilinci yükseltecek bir uluslararası oluşumun ihtiyacını daha yakıcı bir biçimde açığa çıkarmaktadır.
  2. Geride bıraktığımız iki ay içinde Jina Emini’nin katledilmesi ve Zap’ta Avaşin’de işgalci Türk devletine karşı mücadele eden Kürtlerin kimyasal silahla katledilmesi birbirinden bağımsız gelişmeler olarak görülemez. Ezen ulus devletlerinin Kürdistan’da uyguladığı pervasız zulmün sadece iki örneğidir. İşgalci devletler, kendi egemenliklerine karşı başkaldıran Kürtlere her şeyi mübah görerek katlederken Kürdü tek başına bulduğunda da kapalı odalarda işkenceyle infaz ediyor. Jina Emini’nin katledilmesi, İran pasdaranları tarafından katledilen kolberlerden, idam edilen Kürt siyasetçilerden bağımsız düşünülemez. Kürdistan’da ne zaman bir serhildan baş gösterse işgalci devletler bütün güçleri ile Kürtlere saldırır. İşgalci Türk devleti dün Dersim ve Halepçe’de başkaldırıları bastırmak için kimyasal silah kullanmaktan sakınmadıysa bugün de Kürdistan dağlarında kimyasal silah kullanmaktadır. Komşusu Irak’ta ise, Baasçılar Almanya’dan aldıkları kimyasal silahlarla Halepçe’de, Enfal’de Kürtlerin üzerine yürümüştü. Tüm bu saldırıla Kürdistan’ın parçalanmışlığının ve devletsizliğinin bir sonucudur.
  3. Ezen ulus devletlerinin yıllardır süregelen bu saldırılarına mahkum edilmeyi kabul etmeyen Kürtler bugün de Rojhilat’ta isyan ateşini yükseltiyor. Ancak tüm bunlara rağmen işgalci devletlerde de Kürdistan’ın diğer parçalarında da Kürdistan’daki ayaklanma Jina Emini’nin öldürülmesi olayına indirgenmekte ve yalnızca bir kadın sorunu olarak gösterilmekte; ezilen ulus gerçekliğini yükseltecek mücadeleden uzak bir hat çizilmektedir. Bu eksikliğin asıl sebebi Kürdistan sorununun uluslararası bir sorun olduğunu kavrayan ve bu doğrultuda izlenmesi gereken enternasyonalist bir siyasetin olmamasıdır. Şunu da ifade etmek gerekir ki kadın sorunu başlı başına bir sorundur ama patlak veren olaylar hem kadınlara hem de Kürdistan halkına yapılan zulümlerin neticesidir. Kürdistan’ın özgürleşmesi kadının da özgürleşmesi anlamına gelmektedir.
  4. Bağımsız ve birleşik Kürdistan için gerekli olan enternasyonalist siyaset Rojhilat’taki ayaklanmanın Belucistan’a ve İran’a sıçramasında kendisini bir kez daha berraklaştırıyor. Doğu Kürdistan’ın yaktığı özgürlük ateşi ezilen tüm halklara cesaret veriyor. İran ve Belucistan kentlerinde de başlayan isyanlar bunun açık delilidir. Bu durum, Kürdistan mücadelesinin uluslararası bir sorun olduğunu birkaç yönden ortaya çıkarmaktadır. İlkin, Kürdistan’da yükselen bağımsızlık ateşi, başka bir ulusun toprağına sıçramış, İran halkının demokrasi mücadelesine cesaret vermiştir. İkincisi, uluslararası kamuoyu denince akla ilk gelen kurum ve kuruluşlar ve Kürtleri bir ulus olarak yok sayan tüm siyasi akımlar, kendi hesapları doğrultusunda, Doğu Kürdistan’da yükselen başkaldırıya İran’ın demokratikleşme mücadelesinde yedek kuvvet rolü biçilmiştir. Tam da bu nedenle, Doğu Kürdistan’daki ayaklanma uluslararası alanda İran’a karşı kadınların mücadelesi olarak gösterilmiştir. Bunun karşısında, Kürdistan sorununu uluslararası bir sorun olarak tarif etmek ise tam tersi bir vurguya sahiptir. Kürdistan’daki başkaldırı, İran’daki demokratikleşme mücadelesinin bir parçası değildir, kendi bağımsız bir gündemi olmalıdır. Bağımsız bir Kürdistan, demokratik bir İran’ın ön koşuludur. Bu nedenden ötürü, İran’da demokrasi isteyenler Doğu Kürdistan’daki İran işgalinin son bulmasını talep etmek zorundadır.
  5. Kurulması gereken bağımsız birleşik Kürdistan’ın yakın ve Ortadoğu’nun umut ışığı olduğu inancını yüksek sesle dile getiriyoruz. HPG gerillalarına yönelik kimyasal saldırıyı lanetlerken, Doğu Kürdistan’daki başkaldırıyı tüm kalbimiz ve bilincimizle selamlıyoruz. Bağımsız ve birleşik Kürdistan bir hayal değil aciliyeti gün be gün artan somut ve politik bir görevdir. Uluslararası Kürdistan Konferansı bu anlamda Kürdistan sathında bağımsızlık ve özgürlük hedefinin; Kürdistan’ın dışında ise demokratlığın turnusol kağıdıdır. Sorumluluklarımızın farkındayız ve üstlenmek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız.

 

Uluslararası Kürdistan Konferansı Hazırlık İnisiyatifi