Uluslararası Kürdistan Konferansı

Uluslararası Kürdistan Konferansı, Kürdistan sorununu bağımsız birleşik Kürdistan kurma sorunu olarak görenlere ve aynı zamanda Kürdistan sorununun uluslararası bir sorun olduğunu kabul edenlere yaptığı çağrıyla ortaya çıkmıştır.

Hazırlık çalışmalarının ardından, “Bağımsız birleşik Kürdistan kurulmasının yolu nedir?” ve “Dünyanın dört bir yanına dağılmış, Kürdistan davası uğrunda mücadele etmek isteyen güçler nasıl bir uluslararası yapıda bir araya gelebilir?” sorularına cevap vermek üzere konferans örgütlenmiştir.

2023 Baharı’nda gerçekleşen konferansında yukarıda soruların cevabını arayan 8 tez sunulmuştur.

Konferans, sunulan tezler ve değerlendirmeler ışığında aldığı kararlarda, konferansta tarif edilen uluslararası merkezin hangi prensiplerde yaratılacağını örgütlü devrimci güçler ile tartışmak üzere yeni bir konferans  örgütleme kararı almış ve sorumlu bir Heyet seçmiştir.

Bu website Uluslararası Kürdistan Konferansı’nın yayınlayacağı belgeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.