Uluslararası Kürdistan Konferansı’nınbaşarıyla gerçekleştiğini sizlere bildirmekten mutluluk duyuyoruz.

Konferans’a giden süreçte, bağımsız birleşik Kürdistan’ın kurulmasını sadece bir ihtiyaç ve zorunluluk olarak değil, aynı zamanda uluslararası bir sorun olarak gören tüm kesimlere çağrı yapıldı.

Aşağıdaki broşür konferansın değerlendirmelerini, kararlarını ve yeni çağrısını içermektedir. Konferans sürecini başlatan davet mektubu da ekte yer almaktadır. Konferansta sunulan tezlerin yer aldığı kitabı önümüzdeki aylarda yayınlayacağız.

Broşürün PDF versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.