Uitnodiging voor een voorbereidende vergadering voor de Internationale Conferentie over Koerdistan

Koerdistan, verdeeld en bezet door vier staten, vormt een internationale kwestie. Koerden hebben hardnekkig gestreden voor hun vrijheid. Al deze pogingen zijn echter gestuit op een eensgezind verzet van de bezetters van Koerdistan en de internationale mogendheden. Zij die toegewijd zijn aan de decennialange strijd van het Koerdische volk zouden zich internationaal moeten verenigen, zoals ook de vijanden van Koerdistan dat altijd hebben gedaan. Zij zouden zich moeten verenigen in hun acties en standpunten met betrekking tot de Koerdische vrijheid.

Vandaar dat wij de noodzaak zien van een internationale conferentie over de Koerdische kwestie. Actoren die een verenigd onafhankelijk Koerdistan verdedigen, zijn welkom om hun hulp en suggesties te geven voor de organisatie van deze conferentie.

Wij nodigen u uit op de voorbereidende organisatievergaderingen voor de Internationale Conferentie over Koerdistan, om de agenda en het format van de conferentie te bepalen en uw inbreng te geven voor de gezamenlijke organisatie van de conferentie.

Initiatief ter voorbereiding van een internationale conferentie over Koerdistan.