Меѓународна конференција за Курдистан
Покана за подготвителен состанок

Курдистан, поделен и окупиран од четири држави, претставува меѓународно прашање. Курдите отсекогаш се бореле за својата слобода. Сепак, сите такви обиди наидуваат на обединета спротивставеност од страна на окупаторите на Курдистан и меѓународните сили. Оние кои се посветени на децениската борба на курдскиот народ треба да се обединат на меѓународно ниво, како што тоа отсекогаш го правеле непријателите на Курдистан. Треба да се обединат во своите постапки и позиции во однос на слободата на Курдите.

Оттука, се наметнува потребата од меѓународна конференција за прашањето на Курдистан. Сите актери кои се залагаат за слободен и независен Курдистан треба да дадат своја помош и предлози за организација на оваа конференција.

Ве покануваме на подготвителните организациски состаноци на Меѓународната конференција за Курдистан за да ја одредиме агендата и форматот на конференцијата и да го добиеме вашиот придонес за нејзино заедничко организирање.

Меѓународна конференција за Курдистан
Подготвителна иницијатива