Διεθνές Συνέδριο για το Κουρδιστάν
Πρόσκληση σε προκαταρκτική συνάντηση

Το Κουρδιστάν, διαιρεμένο και κατεχόμενο από τέσσερα κράτη, αποτελεί ένα διεθνές ζήτημα.
Οι Κούρδοι έχουν αγωνιστεί επίμονα για την απελευθέρωσή τους. Όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν αντιμετωπιστεί από μία ενωμένη αντίσταση από τους κατόχους του Κουρδιστάν και τις διεθνείς δυνάμεις. Οι αφοσιωμένοι στον μακρόχρονο αγώνα του Κουρδικού λαού θα έπρεπε να ενωθούν διεθνώς, όπως πάντα έκαναν οι εχθροί του. Θα έπρεπε να ενωθούν στις δράσεις και τις θέσεις τους σχετικά με την Κουρδική ανεξαρτησία.

Ως εκ τούτου, αναδύεται η ανάγκη για ένα διεθνές συνέδριο για το ζήτημα του Κουρδιστάν. Όσοι δραστηριοποιούνται για ένα ενωμένο και ανεξάρτητο Κουρδιστάν καλούνται να παρέχουν βοήθεια και προτάσεις για την οργάνωση του συνεδρίου.

Σας προσκαλούμε στις προκαταρτικές συναντήσεις για το Διεθνές Συνεδρίο για το Κουρδιστάν ώστε να ορίσουμε το πρόγραμμα και τη μορφή του, και για να συγκεντρώσουμε τις προτάσεις σας για την οργάνωσή του με την συμμετοχή σας.

Διεθνές Συνέδριο για το Κουρδιστάν
Προκαταρτική Πρωτοβουλία